Hävinneiden tiedostojen ja datan palautus

Tietojen palautukset kovalevyiltä voidaan tavallisesti jakaa viiteen kategoriaan, joiden vaikeusaste ja hinnoittelu eroavat toisistaan:

Tietojen palautus - tietoa kovalevyvioista

1. Loogiset ongelmat

Näissä tapauksissa itse kiintolevy on ehjä ja toimii normaalisti, mutta sen sisältämä data on menetetty esimerkiksi viruksen, formatoinnin tai vahingossa tehdyn poiston takia. Muistattehan, että tietojen hävitessä tietokoneen käyttäminen tulee lopettaa heti, sammuttaa laite ja ottaa yhteyttä tietojen palautus -ammattilaiseen hävinneiden tietojen pelastamiseksi. Muuten riski hävinneiden tiedostojen päällekirjoitukselle kasvaa merkittävästi, eikä päällekirjoitettua dataa voi palauttaa millään tekniikalla tai osaamisella.

2. Levyn toimimattomat, huonot sektorit (bad sectors)

Huonoiksi sektoreiksi kutsutaan kovalevyn tiedot säilövän magneettikiekon pysyviä, esimerkiksi ajan kanssa kulumisen tai raapeutumisen synnyttämiä fyysisiä vaurioita, jotka estävät käyttöjärjestelmää (esim. Windows) avaamasta kovalevyä. Tällainen kovalevy tunnistuu tietokoneen BIOS:ssa oikein (oikea malli ja kapasiteetti), mutta Windowsissa kovalevyä ei saa avattua tai se ei tunnistu siellä laisinkaan.

Tällaisessa tapauksesssa kiintolevystä on otettava siihen tarkoitetulla erikoistyökalulla datasektorin tarkkuudella kopio (sector-by-sector image) toimivalle kiintolevylle. Tämän jälkeen ammatitason tietojen palautus -ohjelmistoa käytetään varsinaisten tiedostojen palauttamiseen tältä luodulta viallisen kovalevyn kopiolta. Meillä on käytössämme maailmanluokan työkalut tämän kovalevykopion luomiseen ja siltä tietojen pelastamiseen.

3. Elektroniset eli kovalevyn piirilevyn ongelmat

Näissä tapauksissa kovalevyn piirilevy (PCB, kovalevyn alapuolella oleva värillistä muovia oleva piirilevy) on viallinen tai kokonaan rikki. Tällöin kovalevy ei yleensä toimi lainkaan eli se on "kuollut", kovalevy voi myös haista palaneelle tai se voi pitää naksuttavaa ääntä.

Tietojen palauttamiseksi kovalevyltä viallinen piirilevy on joko korjattava tai tarpeen vaatiessa vaihdettava 100%:sti identtiseen, toimivaan piirilevyyn. Piirilevyn korjaamista varten meillä on käytössämme laadukkaat kuumailma-asemat, kolvaustyökalut sekä runsaasti varaosia.

Jos alkuperäinen piirilevy ei ole korjattavissa ja se on vaihdettava, on tapaus heti työläämpi, koska uuden piirilevyn on oltava täysin identtinen alkuperäisen kanssa. Lisäksi kovalevyjen piirilevyt sisältävät usein yksilöllistä ohjausdataa, joten tämä data on luettava rikkinäiseltä kovalevyltä ja siirrettävä vaihto-osana toimivalle piirilevylle. Tämä vaatii erikoistyökalut sekä -ohjelmistot ja paljon asiaan liittyvää osaamista.

Lisäksi on hyvä muistaa, että usein kovalevyjen elektronisissa ongelmissa kovalevylle on myös syntynyt huonoja sektoreita ja tällöin kategoria 2:n mukaisia työvaiheita tarvitaan tietojen palauttamiseksi.

4. Firmwaren eli kovalevyn ohjainohjelmiston ongelmat

Firmware -ongelmissa osa firmware -moduuleista on vahingoittunut tai korruptoitunut, jolloin kovalevyn palvelualue (Service Area, SA) ei saa luettua kovalevyn käynnistämiseen tarvittavia tietoja. Tällöin kovalevy kyllä fyysisesti käynnistyy eli sen moottori ja datalevyt alkavat pyöriä ja kovalevy päästää normaaleja käyntiääniä, mutta tietokone joko tunnistaa kovalevyn väärin tai ei tunnista sitä lainkaan, ei edes BIOS:ssa. Firmware -ongelmien korjaaminen vaatii erikoistyökaluja sekä syvällistä osaamista, sillä pieninkin virhe korjaamisyrityksessä voi vahingoittaa kovalevyn sisältämiä tietoja entisestään.

Lisäksi on hyvä muistaa, että usein kovalevyjen firmware -ongelmissa, etenkin jos kovalevyn virhelista (Growing defect list, G-List) on vaurioitunut, kovalevylle on myös syntynyt huonoja sektoreita, ja tällöin kategoria 2:n mukaisia työvaiheita tarvitaan tietojen palauttamiseksi.

5. Fyysiset vauriot

Tällaisissa tapauksissa kovalevyn fyysinen vika estää kovalevyn normaalin toiminnan. Fyysisiä vikoja ovat muun muassa yksittäinen lukupäävika, koko lukupääpinon vaurioituminen sekä kiintolevyn moottorin pettäminen.

Yksittäinen lukupäävika tarkoittaa sitä, että kovalevy käynnistyy normaalisti ja on osittain luettavissa, mutta viallisen lukupään alaisia tietoja ei voida lukea lainkaan. Koko lukupääpinon vioittuessa kovalevy päästää käynnistyessään voimakasta naksuvaa, kliksuvaa ääntä.

Tietojen pelastus • Tietoa Flash -laitteiden vioista

Flash -laitteet, kuten USB -muistitikut ja muistikortit:

Flash -laitteisiin lasketaan kaikenkokoiset USB -muistitikut sekä erilaiset muistikortit, kuten kameroiden ja kännyköiden SD-, CF- ja XD -kortit.

Flash -laitteiden viat ovat yleensä joko loogisia (1), fyysisiä (2) tai elektronisia (3).

1. Loogiset ongelmat

Loogisissa ongelmissa itse muistilaite toimii normaalisti, mutta tiedot ovat hävinneet esimerkiksi viruksen, vahingossa poistamisen tai formatoinnin takia. Tiedot ovat palautettavissa ammattitason erikoisohjelmistoilla.

2. Fyysiset ongelmat

Flash -laitteiden fyysisissä ongelmissa muistilaite on fyysisesti vaurioitunut esimerkiksi murtumalla tai taittumalla. Tällaisissa tapauksissa muistilaite pitää fyysisesti korjata, jotta kadonneisiin tietoihin päästään käsiksi.

3. Elektroniset ongelmat

Elektronisissa ongelmissa muistilaitteen ohjainpiiri ja/tai muistilaitteen tiedot tallentava(t) NAND FLASH -muistipiiri(t) ei enää toimi normaalisti estäen muistilaitteen sisältämien tiedostojen avaamisen.

Tällaiset tietojen palauttamiset ovat hyvin hankalia, sillä Flash -laitteissa käyttäjän tiedostot ovat monimutkaisesti levitettyinä ympäri laitteen muistipiirejä, ja näiden tietojen palauttaminen käyttökelpoisessa kunnossa vaatii kehittyneitä Flash -työkaluja sekä paljon tietoa ja osaamista Flash -muistitekniikasta.

Flash -laitteen sisältämät tiedot tulee lukea suoraan muistipiireiltä erikoislaitteistolla ja tämän jälkeen tämä sekalaisessa järjestyksessä oleva data järjestellään uudestaan käyttökelpoiseen muotoon ammattitason ohjelmistolla.

Ota meihin yhteyttä!